Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău – O.S.P.A. Buzău este organ tehnic de specialitate al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în teritoriu, în subordinea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău.

diagrama

O.S.P.A. Buzău funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

Atribuţiile de bază ale O.S.P.A. Buzău sunt reprezentate de activitatea ştiinţifică de cartare pedologică şi agrochimică a solurilor, desfăşurată în primul rând pe teren, care se concretizează cu studii ale căror rezultate sunt utilizate în domeniul agriculturii, dar şi în alte ramuri economice cu care acesta interferează.